Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

40. VÝROČÍ TURISTICKÉHO POCHODU ZA SNĚŽENKOU DO KRASU

0


V sobotu 25.
3. 2023 pořádala Tělovýchovná jednota Asociace sportovních  klubů v Blansku znovu obnovený oblíbený turistický pochod, známý veřejnosti pod prozaickým názvem, Za sněženkou do Krasu. Tohoto, letos již 40. jubilejního ročníku, se sluncem zalitou přírodou a skvělým, ba přímo ukázkovým počasím, na cestu v různých dálkových kategoriích, vydalo celkem 340 natěšených turistů. Potěšením pro pořadatele byla i skutečnost, že většina z nich byli děti, nejmladšími počínaje již v předškolním věku. Počty pochodujících na jednotlivých trasách byly následující:

Trasa 10 km – celkem 216 účastníků

Trasa 25 km – celkem 75 účastníků

Trasa 35 km – celkem 33 účastníků.

Pročítám – li s dnešním odstupem poznámky, zápisy a hodnocení v Kronice, tak veškeré bez nadsázky hovoří o zvolených trasách a organizaci pouze v superlativech. Jediné připomínky, což bych tak ale nenazval, víceméně jako podnět, byly k trase 10 a 25 km, že je mezi nimi velký odstup a zda by tam nemohla být vložena ještě navíc trasa 15 km. Dalším požadavkem byl dotaz, zda neuvažujeme obnovit trasu 50 km, která bývala u vyspělých turistů velmi oblíbená. Oběma připomínkám se pořadatelé nebrání, o první je již rozhodnuto, že zavedena je a o druhé, 50 km se momentálně jedná. O výsledku bude turistická veřejnost informována.

Vzhledem k tomu, že letos se uskutečnil, jak již bylo na počátku řečeno, 40. jubilejní ročník, připomeneme si několik zajímavostí z minulých ročníků a statistiky tohoto pochodu.

1. ročník byl odstartován v tehdejším turistickém oddíle TJ Spartak ČKD Blansko 1. 4. 1979 za předsednictví paní Františky Štraitové, která tuto funkci vykonávala 25 let od roku 1972 do roku 1996. Tehdy se zúčastnilo celkem 102 pochodujících na trasách 25 a 50 km. Během let se tyto trasy měnily a to: 6, 10, 15, 18, 25, 30, 35, 50 a 100 km, aby se nakonec ustálily na současných 10, 25, a 35 km. Nejoblíbenější za celé období byla vždy trasa 10 a 25 km.

Trasa 50 km se šla od 1. ročníku až do 34. ročníku 26. 3. 2011 s celkovým počtem 922 turistů.

Tento počet kilometrů je velmi náročný nejen pro zdatné turisty, ale i pro pořadatele a s utuchajícím zájmem z obou subjektů byl při 12. ročníku 31. 3. 1990 ukončen. 100 km se šlo 9x a na trasu se vydalo celkem 456 nadšenců, zvaných „dálkoplazů”.

Největší účast byla ve 4. ročníku pochodu roku 1982 a to v dnešní době nepředstavitelných 981 pochodujících turistů

A odkud byli tito turisté? Tak, jak jsme kdysi byli zvyklí říkat Od Šumavy až k Tatrám. Není bez zajímavosti, že se na prezentaci objevili i turisté ze zahraničí a to jen namátkou z Maďarska, Německa, Španělska a dokonce i z Kolumbie, což mě po přečtení v kronice dojalo nejvíce, včetně kouzelného podpisu Diana Lopez.

V „pionýrských dobách ” trasy vedly přes Nový hrad, Býčí skálu, Křtiny, Rudici, Kateřinskou jeskyni, Macochu a zpět do Blanska, až se nakonec přesunuly na druhou stranu a to Blansek, Macochu, Ostrov, Holštejn, Vysočany, Sloup a Obůrku též zpět do Blanska, kde jsou platné do dnešní doby.

Ovšem, jak už to v životě chodí a přichází změny, nevyhnula se tato ani nám a  po zániku TJ Spartak ČKD a rozporech v oddílu turistiky, došlo ke změně pořadatele a dá se říci, že i k velmi kladné a prospěšné. Po zániku TJ ČKD se dálkový pochod v letech 2013- 2016neuskutečnil.

Tehdy se parta bývalých organizátorů a jejich kamarádů, Ing. Jaromír Novák, Josef Hrazdíra, Antonín Štrait, Mgr. Michal Souček, Mirek Kožoušek, Kamil Petlach, Karel Šťastný a velmi důležitá osoba v celé akci, předseda TJ ASK Blansko pan Josef Vrba domluvili, že by byla velká škoda v této akci, která měla široko daleko zavedené jméno, nepokračovat. Tak VV TJ ASK pod vedení již zmiňovaného předsedy pana Josefe Vrby tuto sportovní akci rozhodl obnovit, podpořit a vzít spolu s turistickým odborem Obůrka a VZP Blansko pod svá „ křídla”.

Takže pochod byl obnoven v pořadí jako 36. ročník 1. 4. 2017 s počtem 108 zúčastněných turistů. Slibně rozvíjející se akce však byla na roky 2020 a 2021 z důvodu covidové pandemie pozastavena, aby se od loňského roku znovu rozjela, s výsledkem avizovaným na začátku článku s nečekanou, velkou účastí 324 velmi spokojených turistů. A to i přesto, že nám do termínu od loňského roku vlezla podobná akce, mající však k opravdové turistice hodně daleko.

Co říci na závěr. Rozhodně to, co asi zajímá každého, kdo dočetl toto „ rozjímání ” až do konce. Kolik asi za těch 40 ročníků bylo na všech trasách účastníků. Tak ze záznamů a zprůměrování ročníků, kde informace chyběli, mohu s klidem sdělit, že to bylo asi 14 000 pochodujících turistů.

Dále je nutné poděkovat všem pořadatelům, poněvadž průběh i příprava je velmi náročná, nemluvě o stresu, který každoročně prožíváme v očekávání, jaké počasí se projeví, neb z tohoto je zcela jasné, že veškerý úspěch je na jeho rozmarech zcela odvislý. Samozřejmě díky patří i samotným návštěvníkům, kteří, pokud přijdou, celou naši akci podpoří. Při této příležitosti sděluji, že další ročník pod číslem 41 se uskuteční jako vždy poslední sobotu v měsíci březnu, 30. 3. 2024. A to je i výzva k účasti co největšího počtu, aby se nám podařilo tu magickou hranici 981 návštěvníků jednou pokořit.

Na úplný závěr osobní poznámka. Akce nemá hlavního pořadatele, co se jednotlivé osoby týče. Hlavní pořadatel je TJ ASK v součinnosti s turisty Obůrka a VZP Blansko. Každý jednotlivý organizátor má svoje jasně dané úkoly, které v rámci svých možností plní. A zatím vždy úspěšně. Přesto si dovolím tvrdit, že jakousi interní, nejvíce zainteresovanou duší celé akce, jakýmsi tak zvaným „ guru ”, je neoddiskutovatelně Mirek Kožoušek, jehož rozsah prací a úkolů dalece převyšuje náročnost úkolů nás ostatních. Tak tedy Mirku, jsi mladý, jeden ze starých kozáků již odešel, druhý je na odchodu a doufám, že u této bohulibé akce s Michalem a dalšími nadále vydržíte.

Za TJ ASK a organizátory pochodu Za sněženkou do Krasu

                                                                Josef Hrazdíra, předseda RK TJ ASK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.